Privacy beleid

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn De Vereniging van Oisterwijkse Spelers handelend onder de naam VOS. Onze contactgegevens vind je onderaan deze Privacyverklaring. VOS is een veilige, handige en eerlijke plaats om e-tickets te kopen voor onze producties, In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen via onze Diensten, Website. We leggen ook uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. Onderaan deze Privacyverklaring leggen we uit welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Privacy en relevante wetgeving

We geven om jouw privacy. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in de plaats is gekomen van de verschillende privacywetten in de Europese lidstaten en aan de Telecommunicatiewet(TW)). Deze wetgeving wordt hierna aangeduid als

de Relevante Wetgeving.

Persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring wordt onder het begrip “persoonsgegevens” verstaan alle informatie waarmee je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden gebruiken we deze? 

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van je verzamelen wanneer je onze Website of Diensten gebruikt, zoals:

(Persoons)gegevens

Doel(en)

Algemene informatie: naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats en land van verblijf, telefoonnummer, e-mailadres en avatar

We gebruiken:

 • jouw algemene informatie om op de juiste manier contact met je op te nemen;
 • jouw e-mailadres om je informatie en updates over jouw transactie(s) te sturen; Met jouw (optionele) toestemming kunnen we je ook informatie sturen via een nieuwsbrief over onderwerpen die mogelijk interessant voor jou zijn;
 • jouw avatar en woonplaats en land van verblijf om jouw account te personaliseren;
 • jouw telefoonnummer om te controleren of deze echt bestaat en het van jou is.

Betalingsinformatie:

Bankrekening, geanonimiseerde betalingsgegevens en naam van de rekeninghouder

We gebruiken:

 • Jouw betalingsgegevens om ons – en de verwerkers waarmee wij samenwerken – in staat te stellen jouw betalingen te verwerken en te registreren.
   

Elektronische identificatiegegevens:

IP-adres, cookies en pixels

We gebruiken:

 • Jouw IP-adres, cookies en pixels om met je te communiceren in een taal die je spreekt en om je de inhoud te tonen die betrekking heeft op het land waar je woont.

Fraudepreventie:

Persoonlijke en technische informatie

We gebruiken:

 • Wij gebruiken persoonsgegevens om fraude (of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen.

Waarom kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:

 • Toestemming: Voor het versturen van nieuwsbrieven en direct marketing via e-mail vragen wij jouw toestemming. Deze toestemming kan ook eenvoudig worden ingetrokken via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.
 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij verwerken jouw algemene informatie,
 • betalingsgegevens, sociale informatie en elektronische identificatiemiddelen om je als gebruiker van onze diensten te kunnen voorzien.
 • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om bepaalde algemene informatie en betalingsgegevens, zoals factuurgegevens en jouw land van vestiging, op te slaan in onze administratie voor de Belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang: Voor het verwerken van algemene informatie,
 • betalingsinformatie, sociale informatie en elektronische identificatiemiddelen, om gebruikersactiviteiten te loggen, om onrechtmatig gebruik van de account en Diensten te identificeren en te voorkomen.

Ben je nog geen zestien jaar?

Als je jonger dan zestien jaar bent, mag je jouw profiel niet registreren op onze Websites. De reden hiervoor is dat de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) ons strikte regels oplegt met betrekking tot de persoonsgegevens van minderjarigen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Het is ons beleid om alleen die persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die essentieel zijn om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens die wij niet nodig hebben worden door ons niet verwerkt of opgeslagen. We bewaren de persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken om fraude (of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen, slaan wij 2 jaar op na jouw laatste aankoop.

          Alle andere persoonsgegevens die wij gebruiken in het kader van jouw account bewaren wij gedurende 2 jaar na jouw laatste aankoop.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

VOS, verhandelt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevensverwerkers

We maken geen gebruik van gegevensverwerkers

 Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Wij beschermen alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeoorloofde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. Zo nemen we onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiliging van onze netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL);
 • De gegevens en de toegang daartoe zijn beveiligd met wachtwoorden
 • Alle nieuwe medewerkers worden tijdens het inwerken getraind op het gebied van
 • dataprivacy;
 • Periodieke training over dataprivacy voor alle medewerkers;
 • Beperkte toegang tot databases met personeelsinformatie voor senior medewerkers;
 • Achtergrondonderzoek van alle medewerkers voorafgaand aan de indienstneming.

Websites van derden

Je kunt op onze Website (hyper)links vinden die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites staan en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website. Bovendien kunnen deze websites, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en klantenbeleid hebben.

Browsen en interactie op andere websites, met inbegrip van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de Website om jouw ervaring te verbeteren wanneer je gebruik maakt van onze Diensten. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat op jouw computer kan worden opgeslagen wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert jouw browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat onze Website jouw browser of computer herkent.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Technische cookies: Technische cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Zij stellen je in staat om door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de functies die erin zijn opgenomen.

Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om onze Website en Diensten te verbeteren.

Tracking-cookies: Tracking-cookies monitoren het klik- en surfgedrag van onze bezoekers. Doormiddel van deze cookies kunnen wij zien of en wanneer je naar jouw profiel kijkt en of je doorklikt naar onze Website. Wij maken hier geen gebruik van

Als je niet wilt dat cookies naar jouw computer worden verzonden, kun je dit wijzigen in de cookie-instellingen van jouw browser. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of niet zo goed werken zonder cookies.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We streven ernaar onze Website en Diensten voortdurend te verbeteren. Daarom zullen we van tijd tot tijd onze Privacyverklaring bijwerken. Als er sprake is van belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring, dan vermelden we dit op onze Website samen met de herziene Privacyverklaring. We kunnen ook, voordat je gebruikmaakt van onze diensten, melden dat onze Privacyverklaring is aangepast.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals vastgelegd in de Relevante Wetgeving beschik je over het recht:

 • tot toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Neem
 • hiervoor contact met ons op om jouw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren,
 • controleren of verwijderen uit onze systemen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • een klacht in te dienen bij jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit als je van
 • mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 •  

Als je gebruik wilt maken van jouw bovengenoemde rechten of als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Wij zullen ons best doen om binnen 30 dagen op een van bovenstaande verzoeken te reageren.

Vereniging van Oisterwijkse Spelers. ( VOS)

E-mail info@vos-oisterwijk.nl